You are here Home page > Results > Documents in other languages > Hungarian

Articles

 • Kórházi fertőzéseket okozó baktériumok vizsgálata (nosocomial infection) - May 2015

  A kórházi fertőzéeket okozó baktériumokat vizsgáltuk, a betegek fertőzésének eredetét, határoztuk meg, kimutattuk, hogy melyik kórokozó okozta a fertőzést.
  A fertőzéseket okozó eeszközökről vet mintákat vizsgáltuk: gézlap, katéter, infúziós folyadék és szűrő.
  A mintákat átoltottuk agar- agar táptalajra Petri csészébe, majd inkubáltuk 24 óróigA táptalajon nőtt bacterium telepeket vizsgáltuk kiértékeltük, megállapítottuk, hogy melyik kórokozó volt a mintában (Escherichia (...)

 • Erwinia vizsgálata - September 2014

  A kórokozót teszteljük mosott krumpliban.
  Vízzel tisztított mintát beoltunk közepes LB (Luria- Bertani) kultúrával.
  Ezt követően ennek a közepes kultúrának elkülönített részleteit kezeljük..
  Először centrifugálással kinyerjük a DNS-t, majd PCR-ral felsokszorozzuk.
  A DNS fragmenteket elektrolízissel vizsgáljuk.

 • NCL betegség DNS fragmentumok vizsgálata Electrophoresissel - September 2014

  A ceroid neuronalis lipofuscinosis nevű betegség (öröklött lipofuszcin-lerakodás okozta idegrendszer-degeneráció csecsemőkorban) betegség vizsgálata
  A kísérletünkhöz hat előre előkészített DNS mintát használunk, amit egy családtól gyűjtöttünk be.
  Az DNS minták előkészítése után Pipettázzunk 20 µl DNS oldatot minden mintából a hűtött PCR csövekbe,
  Futtassuk a PCR-t a thermocycler hőmérséklet programjának megfelelően.
  Végül a PCR termékeket mutassuk ki agar-agar (...)

 • DNA fingerprint (DNS ujjlenyomat) vizsgálat - January 2014

  A vizsgálathoz előkészítjük a mintákat, Pipettázzunk 10 µl enzimkeveréket minden csőbe, jelöljük meg a csöveket.
  20 percig inkubáljuk a mintákat 37 °C-os vízfürdőben.
  Készítsük el az elektroforetikus kamrát, készítsük el a gélt, majd töltsük fel
  Pipettázzunk 20 µl-t minden mintából és 20 µl-t a DNS jelölőből, a puffer hozzáadása után.
  Az elektroforézis után fessük meg a gélt, majd elemezzük az eredményt.

 • GMO, genetikailag módosított DNS kimutatása élelmiszermintákból - January 2014

  A különböző élelmiszerekből vett mintákból a PCR technikával (polimeráz láncreakció) felszaporított DNS gél-elektroforézisével meg kellett állapítani a diákoknak, hogy melyik élelmiszer tartalmazott genetikailag módosítottszerve-zetből (GMO) származó alapanyagot. A PCR egy sokszorozó folyamat, a lényege az, hogy egy parányi mennyiségű DNS-t sokszor egymás után lemásoltatnak – enzimekkel – egy speciális készülékben. Minden egyes másolásnál két kópia keletkezik. A folyamatot cikli-kusan ismételve minden egyes ciklusban (...)