You are here Home page > Results > Documents in other languages > Slovak

Articles

 • Protokoly pre štúdium nozokomiálnych infekcií - March 2015

  Postupy identifikácie nozokomiálnych infekcií sú rozdelené do 3 krokov (postupov):
  1. Identifikácia baktérií pomocou miniatúrneho API systému (na základe identifikácie metabolitov baktérií).
  2. Po zistení pôvodcu ochorenia je potrebné zistiť, aké antibiotikum je vhodné na ich likvidáciu pomocou antibiogramu.
  3. Posledný postup je orientovaný na zistenie pôvodu nozokomiálnej infekcie, ktorou sa pacient nakazil v nemocničnom (...)

 • DNA – Fingerprinty pomocou RFLP - October 2014

  DNA – FINGERPRINTY pomocou RFLP
  Postup k experimentu, ktorý simuluje a zároveň ukazuje žiakom prácu v kriminalistických laboratóriách pri určovaní páchateľa zo vzorky jeho DNA zanechanej na mieste činu použitím restrikčných endonukleáz (metódou RFLP).
  Kľúčové metódy: RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism), PCR (Polymerase Chain Reaction), gélová elektroforéza

 • PCR a identifikácia GMO v potravinách - October 2014

  PCR a identifikácia GMO v potravinách
  Postup k experimentu, ktorý žiakom ukazuje prácu pri identifikácii GMO (geneticky modifikovaných organizmov) v potravinách na princípe vyhľadania a naamplifikovania špecifických sekvencií promótora alebo terminátora vneseného génu do hostiteľskej rastliny.
  Kľúčové metódy: RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism), PCR (Polymerase Chain Reaction), gélová (...)

 • Identifikácia baktérie Pectobacterium atrosepticum pomocou PCR - October 2014

  Identifikácia baktérie Pectobacterium atrosepticum pomocou PCR
  Postup k experimentu identifikácie patogénnej baktérie Pectobacterium atrosepticum v premývacej vode, ktorá infikuje zemiaky a tým spôsobuje veľké poľnohospodárske a ekonomické straty.
  Kľúčové metódy: PCR (Polymerase Chain Reastion), gélová elektroforéza

 • PCR - NCL - October 2014

  PCR - NCL
  Postup k experimentu identifikácie genotypov ľudí postihnutých autozómovo recesívnym neurodegeneratívnym ochorením NCL (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis) spôsobeným deléciou na 16. chromozómovom páre.
  Kľúčové metódy: PCR (Polymerase Chain Reaction), gélová elektroforéza