Articles

 • Nozokomiální infekce - May 2015

  Nozokomiální infekce jsou infekce, které vznikají v souvislosti s hospitalizací pacienta v nemocnici. V Evropě se uvádí, že na každých 20 pacientů v nemocnici získají 1 - 2 nějakou nozokomiální infekci, přičemž cca 37 tisíc úmrtí ročně je dáváno do souvislosti s těmito infekcemi. Náklady na léčbu dosahují až 5.48 miliard euro ročně.
  V naší laboratorní práci jsme se zabývali modelovým případem pacienta, který po hospitalizaci onemocněl bakteriální infekcí. Postup identifikace infekce byl následující:
  1. identifikace (...)

 • Zjišťování přítomnosti patogenů ve vodě z mytí brambor - October 2014

  Různé patogeny brambor způsobují velké ekonomické ztráty (v r. 2009 to bylo dle FAO 32% celosvětové produkce). Proto je potřeba vyvíjet nové metody pro diagnostiku těchto onemocnění. Jedním z patogenů, který brambory napadá, je bakterie Pectobacterium atrosepticum ze skupiny Pectobacterium, dříve Erwinia. Brambory jsou často kontaminovány při mytí, proto v našem experimentu využíváme vodu z mytí brambor, ve které zjišťujeme přítomnost tohoto patogenu, a to pomocí PCR a gelové (...)

 • Diagnostika dědičného onemocnění NCL - Battenovy choroby - October 2014

  NCL (neuronální ceroidní lipofuscinóza) je společný název pro skupinu asi osmi dědičných metabolických onemocnění, při kterých dochází k postupnému odumírání neuronů (neurodegenerativní onemocnění). Tato onemocnění charakterizuje progresivní ztráta motorických a mentálních funkcí, která je způsobena nadměrným shromažďováním lipofuscinu v nervových buňkách a buňkách dalších tkání a jejich odumíráním. Jednotlivé typy tohoto onemocnění se liší v tom, kdy se projeví první symptomy onemocnění a jak rychle onemocnění postupuje. (...)

 • Detekce přítomnosti geneticky modifikovaných úseků DNA v potravinách pomocí PCR - February 2014

  Jsou kukuřičné lupínky, kukuřičná mouka nebo sojové boby ležící na miskách před námi vyrobeny z geneticky modifikovaných surovin? Na tuto otázku se snažíme odpovědět pomocí PCR. V experimentu jsou použity tyto postupy:
  1/ izolace DNA
  2/ PCR s použitím dvou známých úseků - promotor viru mozaiky květáku (CaMV) a terminátor syntézy nopalinu (NOS) v bakterii Agrobacterium tumefaciens - které se používají pro regulaci cizorodých genů v geneticky modifikovaných sojových bobech a kukuřici
  3/ gelová elektroforéza, barvení gelu a (...)

 • Určení pachatele pomocí DNA fingerprintu - January 2014

  DNA fingerprinting je soubor metod, díky kterým lze určit totožnost osob z biologického vzorku na základě polymorfismů sekvencí vybraných úseků DNA. Tento způsob individuální identifikace je v dnešní době široce využíván jak ve forenzní genetice (trestní případy), tak v mnoha dalších případech, například ve spojitosti s určováním rodičovství (paternitní spory). V obou případech výsledky DNA fingerprintingu často slouží jako hlavní důkazní materiál.
  My v našem modelovém experimentu hledáme pachatele trestného činu, a to (...)