You are here Home page > Results > Documents in other languages > Czech > Nozokomiální infekce
Published 14 May 2015
Format PDF {id_article}

Nozokomiální infekce

7 Votes

Nozokomiální infekce jsou infekce, které vznikají v souvislosti s hospitalizací pacienta v nemocnici. V Evropě se uvádí, že na každých 20 pacientů v nemocnici získají 1 - 2 nějakou nozokomiální infekci, přičemž cca 37 tisíc úmrtí ročně je dáváno do souvislosti s těmito infekcemi. Náklady na léčbu dosahují až 5.48 miliard euro ročně.

V naší laboratorní práci jsme se zabývali modelovým případem pacienta, který po hospitalizaci onemocněl bakteriální infekcí. Postup identifikace infekce byl následující:
1. identifikace bakterií pomocí miniaturizovaného systému API (na základě identifikace metabolitů bakterií)
2. zjištění citlivosti bakterií na antibiotika - pomocí antibiogramu
3. zjištění zdroje infekce

Bacterial identification procedure Part 1 : Preparation of API miniaturized system
Bacterial identification procedure Part 1 : Preparation of API miniaturized system
Proces bakteriální identifikace Část 1: Příprava API systému
Bacterial identification procedure Part 2 : Reading of API system
Bacterial identification procedure Part 2 : Reading of API system
Postup identifikace bakterií Část 2 : Čtení API systému
Antibiogram bakteriálního kmene
Antibiogram bakteriálního kmene
Antibiogram bakteriálního kmene
Stanovení původu kontaminace pacienta
Stanovení původu kontaminace pacienta
Stanovení původu kontaminace pacienta