You are here Home page > Results > Documents in other languages > Slovak > Protokoly pre štúdium nozokomiálnych infekcií
Published 16 March 2015
Format PDF {id_article}

Protokoly pre štúdium nozokomiálnych infekcií

105 Votes

Postupy identifikácie nozokomiálnych infekcií sú rozdelené do 3 krokov (postupov):

1. Identifikácia baktérií pomocou miniatúrneho API systému (na základe identifikácie metabolitov baktérií).
2. Po zistení pôvodcu ochorenia je potrebné zistiť, aké antibiotikum je vhodné na ich likvidáciu pomocou antibiogramu.
3. Posledný postup je orientovaný na zistenie pôvodu nozokomiálnej infekcie, ktorou sa pacient nakazil v nemocničnom prostredí.

Protokol 1.1: Príprava miniatúrneho API systému
Protokol 1.1: Príprava miniatúrneho API systému
Prezentácia 1.1: Príprava miniatúrneho API systému
Protokol 1.2: Čítanie API systému
Protokol 1.2: Čítanie API systému
Prezentácia 1.2: Čítanie API systému
Protokol 2: Antibiogram bakteriálneho kmeňa
Protokol 2: Antibiogram bakteriálneho kmeňa
Prezentácia 2: Antibiogram bakteriálneho kmeňa
Protokol 3: Určovanie pôvodu kontaminácie pacienta
Protokol 3: Určovanie pôvodu kontaminácie pacienta
Prezentácia 3: Určovanie pôvodu kontaminácie pacienta