You are here Home page > Results > Documents in other languages > Slovak > Protokoly pre štúdium nozokomiálnych infekcií
Published 16 March 2015

Protokoly pre štúdium nozokomiálnych infekcií

105 Votes

Postupy identifikácie nozokomiálnych infekcií sú rozdelené do 3 krokov (postupov):

1. Identifikácia baktérií pomocou miniatúrneho API systému (na základe identifikácie metabolitov baktérií).
2. Po zistení pôvodcu ochorenia je potrebné zistiť, aké antibiotikum je vhodné na ich likvidáciu pomocou antibiogramu.
3. Posledný postup je orientovaný na zistenie pôvodu nozokomiálnej infekcie, ktorou sa pacient nakazil v nemocničnom prostredí.

Word - 353.5 kb
Protokol 1.1: Príprava miniatúrneho API systému
PDF - 255 kb
Protokol 1.1: Príprava miniatúrneho API systému
PowerPoint - 926 kb
Prezentácia 1.1: Príprava miniatúrneho API systému
Word - 287.5 kb
Protokol 1.2: Čítanie API systému
PDF - 229.2 kb
Protokol 1.2: Čítanie API systému
PowerPoint - 1.2 Mb
Prezentácia 1.2: Čítanie API systému
Word - 230.5 kb
Protokol 2: Antibiogram bakteriálneho kmeňa
PDF - 210.8 kb
Protokol 2: Antibiogram bakteriálneho kmeňa
PowerPoint - 2.5 Mb
Prezentácia 2: Antibiogram bakteriálneho kmeňa
Word - 1.2 Mb
Protokol 3: Určovanie pôvodu kontaminácie pacienta
PDF - 359.4 kb
Protokol 3: Určovanie pôvodu kontaminácie pacienta
PowerPoint - 2.4 Mb
Prezentácia 3: Určovanie pôvodu kontaminácie pacienta