You are here Home page > Results > Documents in other languages > Slovak > PCR - NCL
Published 20 October 2014
Format PDF {id_article}

PCR - NCL

96 Votes

PCR - NCL

Postup k experimentu identifikácie genotypov ľudí postihnutých autozómovo recesívnym neurodegeneratívnym ochorením NCL (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis) spôsobeným deléciou na 16. chromozómovom páre.

Kľúčové metódy: PCR (Polymerase Chain Reaction), gélová elektroforéza

PCR - NCL
NCL_gelova elektroforeza