You are here Home page > Results > Documents in other languages > Slovak > Identifikácia baktérie Pectobacterium atrosepticum pomocou PCR
Published 20 October 2014
Format PDF {id_article}

Identifikácia baktérie Pectobacterium atrosepticum pomocou PCR

111 Votes

Identifikácia baktérie Pectobacterium atrosepticum pomocou PCR

Postup k experimentu identifikácie patogénnej baktérie Pectobacterium atrosepticum v premývacej vode, ktorá infikuje zemiaky a tým spôsobuje veľké poľnohospodárske a ekonomické straty.

Kľúčové metódy: PCR (Polymerase Chain Reastion), gélová elektroforéza

Detekcia patogenov zemiakov vo vode
Detekcia patogenov zemiakov vo vode