You are here Home page > Results > Documents in other languages > Slovak > PCR a identifikácia GMO v potravinách
Published 20 October 2014
Format PDF {id_article}

PCR a identifikácia GMO v potravinách

97 Votes

PCR a identifikácia GMO v potravinách

Postup k experimentu, ktorý žiakom ukazuje prácu pri identifikácii GMO (geneticky modifikovaných organizmov) v potravinách na princípe vyhľadania a naamplifikovania špecifických sekvencií promótora alebo terminátora vneseného génu do hostiteľskej rastliny.

Kľúčové metódy: RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism), PCR (Polymerase Chain Reaction), gélová elektroforéza

GMO-PCR experiment
GMO-PCR experiment
Detekcia PCR produktov gelovou elektroforezou
Detekcia PCR produktov gelovou elektroforezou