You are here Home page > Results > Documents in other languages > Slovak > DNA – Fingerprinty pomocou RFLP
Published 20 October 2014
Format PDF {id_article}

DNA – Fingerprinty pomocou RFLP

101 Votes

DNA – FINGERPRINTY pomocou RFLP

Postup k experimentu, ktorý simuluje a zároveň ukazuje žiakom prácu v kriminalistických laboratóriách pri určovaní páchateľa zo vzorky jeho DNA zanechanej na mieste činu použitím restrikčných endonukleáz (metódou RFLP).

Kľúčové metódy: RFLP (Restriction Fragment Lenght Polymorphism), PCR (Polymerase Chain Reaction), gélová elektroforéza

DNA - fingerprinty
DNA - fingerprinty
Detekcia PCR produktov gelovou elektroforezou
Detekcia PCR produktov gelovou elektroforezou