You are here Home page > Results > Documents in other languages > Czech > Detekce přítomnosti geneticky modifikovaných úseků DNA v potravinách pomocí (...)
Published 12 February 2014

Detekce přítomnosti geneticky modifikovaných úseků DNA v potravinách pomocí PCR

8 Votes

Jsou kukuřičné lupínky, kukuřičná mouka nebo sojové boby ležící na miskách před námi vyrobeny z geneticky modifikovaných surovin? Na tuto otázku se snažíme odpovědět pomocí PCR. V experimentu jsou použity tyto postupy:
1/ izolace DNA
2/ PCR s použitím dvou známých úseků - promotor viru mozaiky květáku (CaMV) a terminátor syntézy nopalinu (NOS) v bakterii Agrobacterium tumefaciens - které se používají pro regulaci cizorodých genů v geneticky modifikovaných sojových bobech a kukuřici
3/ gelová elektroforéza, barvení gelu a odečet výsledků

Word - 4.1 Mb
PCR - GMO - protokol
PDF - 376.5 kb
PCR - GMO - protokol
Word - 4.9 Mb
GMO - agarózová gelová elektroforéza - postup
PDF - 475.7 kb
GMO - agarózová gelová elektroforéza - postup
PowerPoint - 1.7 Mb
Agarózová gelová elektroforéza - postup