You are here Home page > Results > Documents in other languages > Czech > Detekce přítomnosti geneticky modifikovaných úseků DNA v potravinách pomocí (...)
Published 12 February 2014
Format PDF {id_article}

Detekce přítomnosti geneticky modifikovaných úseků DNA v potravinách pomocí PCR

8 Votes

Jsou kukuřičné lupínky, kukuřičná mouka nebo sojové boby ležící na miskách před námi vyrobeny z geneticky modifikovaných surovin? Na tuto otázku se snažíme odpovědět pomocí PCR. V experimentu jsou použity tyto postupy:
1/ izolace DNA
2/ PCR s použitím dvou známých úseků - promotor viru mozaiky květáku (CaMV) a terminátor syntézy nopalinu (NOS) v bakterii Agrobacterium tumefaciens - které se používají pro regulaci cizorodých genů v geneticky modifikovaných sojových bobech a kukuřici
3/ gelová elektroforéza, barvení gelu a odečet výsledků

PCR - GMO - protokol
PCR - GMO - protokol
GMO - agarózová gelová elektroforéza - postup
GMO - agarózová gelová elektroforéza - postup
Agarózová gelová elektroforéza - postup