You are here Home page > Results > Documents in other languages > Czech > Určení pachatele pomocí DNA fingerprintu
Published 24 January 2014
Format PDF {id_article}

Určení pachatele pomocí DNA fingerprintu

5 Votes

DNA fingerprinting je soubor metod, díky kterým lze určit totožnost osob z biologického vzorku na základě polymorfismů sekvencí vybraných úseků DNA. Tento způsob individuální identifikace je v dnešní době široce využíván jak ve forenzní genetice (trestní případy), tak v mnoha dalších případech, například ve spojitosti s určováním rodičovství (paternitní spory). V obou případech výsledky DNA fingerprintingu často slouží jako hlavní důkazní materiál.
My v našem modelovém experimentu hledáme pachatele trestného činu, a to porovnáním vzorku DNA z místa činu se vzorky jednotlivých podezřelých.

DNA fingerprinting - protokol
DNA fingerprinting - protokol
DNA fingerprinting