You are here Home page > Results > Documents in other languages > Czech > Zjišťování přítomnosti patogenů ve vodě z mytí brambor
Published 1 October 2014
Format PDF {id_article}

Zjišťování přítomnosti patogenů ve vodě z mytí brambor

5 Votes

Různé patogeny brambor způsobují velké ekonomické ztráty (v r. 2009 to bylo dle FAO 32% celosvětové produkce). Proto je potřeba vyvíjet nové metody pro diagnostiku těchto onemocnění. Jedním z patogenů, který brambory napadá, je bakterie Pectobacterium atrosepticum ze skupiny Pectobacterium, dříve Erwinia. Brambory jsou často kontaminovány při mytí, proto v našem experimentu využíváme vodu z mytí brambor, ve které zjišťujeme přítomnost tohoto patogenu, a to pomocí PCR a gelové elektroforézy.

Pectobacterium - diagnostika infekce - protokol
Pectobacterium - diagnostika infekce - protokol
Pectobacterium - postup PCR